Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline (LIFE06 NAT/H/000096)
Magyar  |  English  |  Slovenský  |  Română
Ochrana osobných údajov  |  Editor  |  Kontakty
Login
prístupové meno
heslo
loginregistráciaheslo
LIFE  :  výsledky  :  o sokoloch rárohoch  :  monitoring  :  stiahnuť  :  linky  :  galéria  :  novinky  :  satelitné vysielačky
Aktuality
Konferencia pri príležitosti ukončenia projektu LIFE zameraného na ochranu sokola rároha sa uskutočnila v maďarskom meste Eger v termíne 16. – 18. septembra 2010. Prítomných bolo viac ako 60 účastníkov z 10 krajín. Na konferencii boli prezentované aktivity zamerané na ochranu sokola rároha v Európe, vrátane výsledkov projektu LIFE, realizovaného pod vedením riaditeľstva národného parku Bükk v Maďarsku s odborným dohľadom expertov z organizácii MME/BirdLife Maďarsko a RPS. (2010/09/23)
Koncom októbra 2009 dorazila Dorottya, samica sokola rároha, označená satelitnou vysielačkou v Maďarsku, do Nigeru. Väčšinu nasledujúcich štyroch mesiacov strávila 25-50 km severoseverovýchodne od mesta Zinder (približne 14.00 S 9.00 V). Oblasti, kde sa zdržiavala, sú prevažne piesočnaté roviny. Lokálny priemerný úhrn zrážok je 300-400 mm/rok. Hlavnou plodinou je siate proso, pestované farmármi Haussa. Ďalším prevládajúcim typom využívania krajiny je pastierstvo, ktorému sa venujú prevažne rodiny Peul. (2010/07/12)
Výbor EU pre program LIFE schálil podporu nového projektu na ochranu sokola rároha. Cieľom projektu je odovzdať vedomosti získané z realizovaného LIFE projektu rumunským a bulharským kolegom na jednej strane a na strane druhej pokračovať v ekologizácii nebezpečných trás elektrických vedení v Maďarsku a – zahrnúc zodpovednú energetickú spoločnosť ako partnera (Západoslovenská energetika, a.s.) aj na Slovensku. V rámci projektu bude tiež posudzovaný vplyv veterných elektrární a analyzované zloženie potravy. (2010/06/21)
Ani po takmer troch mesiacoch rehabilitácie sa jedinec globálne ohrozeného druhu dravca – sokola rároha, nedočkal vypustenia do voľnej prírody. Po tom, ako absolvoval náročnú operáciu, sa jeho stav nezlepšoval a začiatkom januára 2010 sokol uhynul pravdepodobne na následky bakteriálneho ochorenia. (2010/01/28)
Oldal letöltések száma: 1387875
Legutóbbi frissítés: 2014/04/28
Saker Conference 2010 >>
Downloads

Programme and Abstracts >>
(PDF format / 426 kB)

Registration - Saker Conference in Hungary 16-18.09.2010 - announcement >>
(PDF format / 62 kB)
Registration Form - Saker Conference in Hungary 16-18.09.2010 >>(DOC format / 131 kB)

Programme >>
(PDF format / 52 kB)

List of Participants >>
(PDF format / 16 kB)
Popis projektu >>
Súčasné predpokladané príčiny poklesu populácie >>
Ciele projektu >>
Aktivity a metódy >>
Očakávané výsledky >>
Projektové územie >>
Partnerov projektu >>
© Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline (LIFE06 NAT/H/000096)